CESTNÁ DOPRAVA, ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA, NÁMORNÁ DOPRAVA, LETECKÁ DOPRAVA, KOMBINOVANÁ DOPRAVA

FREIGHT CONSULTING

Cestná doprava

Naša spoločnosť Vám ponúka spomedzi svojich služieb cestnú kamionovú dopravu vrámci Európskych krajín a prepravu do tretích štátov. Poistenie zásielok ALL Risk samozrejmosťou.

Čítaj viac

Železničná doprava

Spoločnosť Freight Consulting s.r.o. ponúka taktiež železničnú prepravu Vaších zásielok. Taktiež prepravu nebezpečného tovaru podľa dohody RIP. ALL Risk poistenie zásielok.

Čítaj viac

Námorná doprava

Námorná doprava patri taktiež medzi naše služby. Neváhajte využiť námornú prepravu pre doručenie zásielok po celom svete. Preprava nebezpečného tovaru po dohovore IMO.

Čítaj viac

O nás

Spoločnosť Freight Consulting s.r.o. bola založená v r.2013 v Bratislave, ako  reakcia na získané skúsenosti a poznatky v oblasti dopravy a logistiky, s ktorými sa  chce spoločnosť podeliť so svojimi zákazníkmi. Primárnou činnosťou spoločnosti  tvorí medzinárodná nákladná doprava a zasielateľstvo v spojení s konzultačnými  a poradenskými službami v oblasti dopravy a logistiky.

Budovanie mena spoločnosti sme postavili na profesionalite  ľudí vykonávajúcich  zasielateľskú činnosť s dlhoročnou skúsenosťou, ktorí musia byť odborníci v odbore,  ale predovšetkým ľudia, ktorí sú zodpovední a spoľahliví a tak sa stavajú aj k svojej  práci.

Zákazníci spoločnosti sú prevažne zo štátov Slovenska, Poľska, Holandska, Belgicka,  Nemecka, Talianska, Ukrajiny, Ruska  a výnimočne aj z iných štátov.

Garanciou kvality poskytovaných služieb je odbornosť, pravidelné odborné školenie  zamerané na vzdelávanie v doprave a logistike.

Predstavitelia spoločnosti sa v pravidelných intervaloch zúčastňujú odborných  školení, kde sa oboznamujú s novými predpismi.

Spoločnosť má vybudovaný a zavedený systém riadenia kvality upravujúci  požiadavky na organizáciu a riadenie všetkých činností spojených s kvalitou. Tento  systém musí poskytnúť kvalitu služieb na úrovni, ktorá zabezpečí uspokojovanie  potrieb našich klientov.

Primárnou a dlhodobou orientáciou Freight consulting s.r.o. je poskytovanie  kvalitných služieb v oblasti dopravy a logistiky. Spájame znalosti z dopravy a logistiky  do komplexných riešení pre našich klientov a hľadáme cesty ako pomocou  vedomostí z dopravy pomôcť klientom realizovať ich ciele. Sme schopní nielen  pretransformovať požiadavky klientov, ale vieme i pomôcť nastaviť, optimalizovať a  zefektívniť procesy.

Kde nás nájdete?